Location

Правни факултет у Нишу, просечна оцена 9.38, најуспешнији студент: 1988, 1989. и 1990. године.

1987-1991.
Location

Студент генерације Правног факултета Универзитета у Нишу – награда “Сребрни знак”.

1991.
Location

Постдипломске (магистарске) студије у области Међународног права на Правном факултету у Новом Саду, катедра за Међунардно право, ментор академик проф. др Tibor Varady.

1991-1993.
Location

Специјалистички курс за IT право у центру Silicon Graphics Group Inc. у Швајцарској.

1996.
Location

Правосудни испит положен пред комисијом Министарства правде Републике Србије.

1997.
Location

Лиценца за предавача за област људских права Београдског центра за људска права – ментор проф. др Војин Димитријевић.

1998.
Location

Брокерски испит: лиценца за рад и звање брокер.

1999.
Location

Европска банка за обнову (ЕБРД) и развој регистровала је Др Небојшу Станковића и адвокатску канцеларију Stanković & Partners у листу експерата као резултат учешћа у реализацији једног од ЕБРД пројеката.

2002.
Location

Препорука амбасаде САД у Србији.

2009.
Location

Магистарски рад; „Права, обавезе и статус страних инвеститора“ – катедра за Међународно трговинско право и Трговинско право, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду.

2010.
Location

WJP је уврстио Др Небојшу Станковића и адвокатску канцеларију Stanković & Partners у листу експерата из Србије, као резултат учешћа у пројекту World Justice Project - Rule of Law Index® 2020

2013
Location

Докторска дисертација „Утицај нормативног регулисања страних директних инвестиција на одрживи развој Србије“, Факултет за европске правно политичке студије у Новом Саду, ментор проф. др Стеван Шогоров.

2015.
Location

Уврштен на листу експерата Светске банке као резултат учешћа у реализацији пројеката Светске банке. (eba.worldbank.org/local-experts).

2016.
Location

- Златни ААА сертификат за финансијске резултате пословања у периоду 2014 - 2016.

- Члан немачке привредне коморе у Србији (www.serbien.ahk.de).

2017.
Location

Виши правни саветник у пројекту STP Capital Partners.

2018
Location

- Изабран за предавача на адвокатској академији адвокатске коморе Србије за области привредног права и међународног права.

- Члан клуба привредника Naissus.

2019.
Location

Препорука Амбасаде Савезне Републике Немачке за адвокатску канцеларију Stanković & Partners

2020
Location

- Амбасадор у Србији за Global Blockchain Business Council (GBBC).

- Члан CCIFS - Chambre de Commerce et d’Industrie France Serbie (Француско-српска привредна комора). Именик чланова.

- Члан CANSEE – Canadian – Serbian Business Association.

2021