Адвокатска канцеларија Stankovic & Partners основана је 28. фебруара 2001. године.
Сви адвокати и адвокатски приправници су чланови адвокатске коморе Ниша и адвокатске коморе Србије.

Категорије адвокатских услуга:

Пословно право, корпоративно право и корпоративно управљање, право конкуренције, уговори и уговорно право, IT право, радно право и људски ресурси (HR), порези и пореско право, стечај и ликвидација, право интелектуалне својине – ауторско право и право индустријске својине и друго…

Парнични поступак (грађанска парница), привредни спорови, радни спорови, извршни поступак, ауторски спорови, кривични поступак, прекршајни поступак, управни поступак и управни спор, уставна жалба и поступак пред уставним судом Републике Србије, поступак пред Европским судом за људска права у Стразбуру (ECHR) , арбитража (домаћа и међународна) .

Банкарско право са наплатом потраживања, обезбеђење потраживања, уступање потраживања, хипотека, залога, финансијско право, електронско банкарство , корпоративне акције, тржиште капитала и друго…

Међународно привредно право, међународно приватно право, међународни уговори, међународно јавно право, Право Европске Уније, Људска права и друго…

Услуге пружамо на српском, енглеском, француском и кинеском језику (уз помоћ преводилаца).

Наш тим

Our team
Др Небојша Станковић

Др Небојша Станковић

Адвокат – Оснивач
 • Дипломирао 1991. године
 • Правосудни испит положио 1997.
 • Докторат из области међународног права, дисертација: „Утицај нормативног регулисања страних директних инвестиција на одрживи развој Србије“
 • Члан адвокатске коморе Ниша и адвокатске коморе Србије од 2001.
 • Слободан Булатовић

  Адвокат
 • Дипломирао 2004. године
 • Сарадник у адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2005. године
 • Правосудни испит положио 2009. године
 • Члан Адвокатске коморе Ниша од 2009. године
 • Слободан Булатовић
  Снежана Петровић

  Снежана Петровић

  Адвокат
 • Дипломирала 2003. године
 • Сарадник у адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2011. године
 • Правосудни испит положила 2011. године
 • Члан адвокатске коморе Ниша од 2012. године
 • Јована Миленковић Хеанеy

  Адвокат
 • Дипломирала 2012. године
 • Сарадник у адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2016. године
 • Правосудни испит положила 2015. године
 • Члан адвокатске коморе Ниша од 2016. године
 • Јована Миленковић Хеанеy
  Владимир Јовановић

  Владимир Јовановић

  Адвокат
 • Дипломирао 2007. године
 • Сарадник у адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2014. године
 • Правосудни испит положио 2011. године
 • Члан адвокатске коморе Ниша од 2015. године
 • Драгана Лазовић

  Адвокат
 • Дипломирала 2011. године
 • Сарадник у адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2013. године
 • Правосудни испит положила 2016. године
 • Члан адвокатске коморе Ниша од 2016. године
 • Драгана Лазовић
  Милан Митић

  Милан Митић

  Адвокат
 • Дипломирао 2013. године
 • Сарадник у адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2013. године
 • Правосудни испит положио 2016. године
 • Члан адвокатске коморе Ниша од 2017. године
 • Андреа Ивановић

  Адвокат
 • Дипломирала 2014. године
 • Сарадник у Адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2015. године
 • Правосудни испит положила 2018. године
 • Члан Адвокатске коморе Ниша од 2018. године
 • Андреа Ивановић
  Невена Стошић

  Невена Стошић

  Адвокатски приправник
 • Дипломирала 2015. године
 • Сарадник у Адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2016. године
 • Члан адвокатске коморе Ниша од 2016. године
 • Милан Костић

  Адвокатски приправник
 • Дипломирао 2016. године
 • Сарадник у адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2017. године
 • Члан Адвокатске коморе Ниша од 2017. године
 • Милан Костић
  Никола Јовановић

  Никола Јовановић

  Адвокатски приправник
 • Дипломирао 2017. године
 • Сарадник у адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2017. године
 • Члан Адвокатске коморе Ниша од 2017. године
 • Никола Митровски

  Адвокатски приправник
 • Дипломирао 2017. године
 • Сарадник у Адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2018. године
 • Члан Адвокатске коморе Ниша од 2018. године
 • Никола Митровски
  Ана Тодоровић Ашанин

  Ана Тодоровић Ашанин

  Адвокатски приправник
 • Дипломирала 2018. године
 • Сарадник у адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2018. године
 • Члан Адвокатске коморе Ниша од 2018. године
 • Лазар Јовић

  Адвокатски приправник
 • Дипломирао 2019. године
 • Сарадник у Адвокатској канцеларији Stankovic & Partners од 2020. године
 • Члан Адвокатске коморе Ниша од 2020. године
 • Лазар Јовић