Сврха рада и пословања адвокатске канcеларије Stankovic & Partners је пружање свих врста правних услуга и давање активне подршке раду и пословању клијената, кроз прилагођавање потребама и решавање конкретних проблема, све у циљу заштите њихових права и интереса.

Основне области рада

Оснивање и регистрација компанија и представништва, пренос удела, радно право (израда нормативних аката компаније, уговори о раду, злостављање на раду, повреде на раду), уговори (комерцијални, пословно – техничка сарадње), увоз/ извоз, IT право, право телекомуникација, пореско саветовање, стечај и ликвидација, прекршаји, привредни криминал, заштита жига, право индустријске својине, дискриминација, право конкуренције и друго...

Грађанска парница, корпоративни спорови, привредни спорови, спорови чланова привредних друштава и акционара, стечај и ликвидација, финансијски спорови, уговорни спорови, радни спорови (незаконит престанак радног односа, исплата зараде и друго…), управни поступак и управни спор, прекршајни поступак, кривични поступак, уставна жалба и заступање пред Уставним судом, ауторски спорови, поступак пред Европским судом за људска права, домаћа и међународна арбитража...

Банкарско право са наплатом потраживања кроз покретање и вођење до окончања извршног поступка, Залога, Хипотека, Право електронског банкарства, Финансијско право, Монетарно право, E-Commerce и друго...

Право инвестиција, међународни уговори, међународно трговинско право, међународно приватно право, међународно IT law, међународно јавно право, право Европске Уније, људска права гарантована међународним уговорима...

Остале области рада

Управно право, НВО – невладине организаcије, порези, кривично право, привредни криминалитет и привредни преступи, прекршаји, технолошки криминал, право изградње, планирања и коришћења земљишта, управљање непокретностима, закупни односи, фондови и задужбине, непокретности, породично право (развод брака, старатељство), право локалне самоуправе, изборно право, држављанство, имиграције, уметност, култура и друго.