Advokatska kancelarija Stankovic & Partners osnovana je 28. februara 2001. godine.
Svi advokati i advokatski pripravnici su članovi advokatske komore Niša i advokatske komore Srbije.

Kategorije advokatskih usluga:

Poslovno pravo, korporativno pravo i korporativno upravljanje, pravo konkurencije, ugovori i ugovorno pravo, IT pravo, radno pravo i ljudski resursi (HR), porezi i poresko pravo, stečaj i likvidacija, pravo intelektualne svojine – autorsko pravo i pravo industrijske svojine i drugo…

Parnični postupak (građanska parnica), privredni sporovi, radni sporovi, izvršni postupak, autorski sporovi, krivični postupak, prekršajni postupak, upravni postupak i upravni spor, ustavna žalba i postupak pred ustavnim sudom Republike Srbije, postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu (ECHR) , arbitraža (domaća i međunarodna) .

Bankarsko pravo sa naplatom potraživanja, obezbeđenje potraživanja, ustupanje potraživanja, hipoteka, zaloga, finansijsko pravo, elektronsko bankarstvo , korporativne akcije, tržište kapitala i drugo…

Međunarodno privredno pravo, međunarodno privatno pravo, međunarodni ugovori, međunarodno javno pravo, Pravo Evropske Unije, Ljudska prava i drugo…

Usluge pružamo na srpskom, engleskom, francuskom i kineskom jeziku (uz pomoć prevodilaca).

Naš tim

Naš tim
Dr Nebojša Stanković

Dr Nebojša Stanković

Advokat – Osnivač
 • Diplomirao 1991. godine
 • Pravosudni ispit položio 1997.
 • Doktorat iz oblasti međunarodnog prava, disertacija: „Uticaj normativnog regulisanja stranih direktnih investicija na održivi razvoj Srbije“
 • Član advokatske komore Niša i advokatske komore Srbije od 2001.
 • Snežana Petrović

  Snežana Petrović

  Advokat
 • Diplomirala 2003. godine
 • Saradnik u advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2011. godine
 • Pravosudni ispit položila 2011. godine
 • Član advokatske komore Niša od 2012. godine
 • Jovana Milenković Heaney

  Advokat
 • Diplomirala 2012. godine
 • Saradnik u advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2016. godine
 • Pravosudni ispit položila 2015. godine
 • Član advokatske komore Niša od 2016. godine
 • Jovana Milenković Heaney
  Vladimir Jovanović

  Vladimir Jovanović

  Advokat
 • Diplomirao 2007. godine
 • Saradnik u advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2014. godine
 • Pravosudni ispit položio 2011. godine
 • Član advokatske komore Niša od 2015. godine
 • Dragana Lazović

  Advokat
 • Diplomirala 2011. godine
 • Saradnik u advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2013. godine
 • Pravosudni ispit položila 2016. godine
 • Član advokatske komore Niša od 2016. godine
 • Dragana Lazović
  Milan Mitić

  Milan Mitić

  Advokat
 • Diplomirao 2013. godine
 • Saradnik u advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2013. godine
 • Pravosudni ispit položio 2016. godine
 • Član advokatske komore Niša od 2017. godine
 • Milan Kostić

  Advokat
 • Diplomirao 2016. godine
 • Saradnik u advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2017. godine
 • Pravosudni ispit položio 2020. godine
 • Član Advokatske komore Niša od 2021. godine
 • Milan Kostić
  Stefan Vlatković

  Stefan Vlatković

  Advokat
 • Diplomirao 2016. godine
 • Saradnik u advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2020. godine
 • Pravosudni ispit položio 2019. godine
 • Član Advokatske komore Niša od 2020. godine
 • Ana Todorović Ašanin

  Advokat
 • Diplomirala 2018. godine
 • Saradnik u advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2018. godine
 • Pravosudni ispit položila 2021. godine
 • Član Advokatske komore Niša od 2021. godine
 • Ana Todorović Ašanin
  Miodrag Petković

  Miodrag Petković

  Advokat
 • Diplomirao 2016. godine
 • Saradnik u advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2023. godine
 • Pravosudni ispit položio 2020. godine
 • Član Advokatske komore Niša od 2021. godine
 • Lazar Jović

  Advokatski pripravnik
 • Diplomirao 2019. godine
 • Saradnik u Advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2020. godine
 • Član Advokatske komore Niša od 2020. godine
 • Lazar Jović
  Nemanja Tolić

  Nemanja Tolić

  Advokatski pripravnik
 • Diplomirao 2021. godine
 • Saradnik u Advokatskoj kancelariji Stankovic & Partners od 2021. godine
 • Član Advokatske komore Niša od 2021. godine