Svrha rada i poslovanja advokatske kancelarije Stankovic & Partners je pružanje svih vrsta pravnih usluga i davanje aktivne podrške radu i poslovanju klijenata, kroz prilagođavanje potrebama i rešavanje konkretnih problema, sve u cilju zaštite njihovih prava i interesa.

Osnovne oblasti rada

Osnivanje i registracija kompanija i predstavništva, prenos udela, radno pravo (izrada normativnih akata kompanije, ugovori o radu, zlostavljanje na radu, povrede na radu), ugovori (komercijalni, poslovno – tehnička saradnje), uvoz/ izvoz, IT pravo, pravo telekomunikacija, poresko savetovanje, stečaj i likvidacija, prekršaji, privredni kriminal, zaštita žiga, pravo industrijske svojine, diskriminacija, pravo konkurencije i drugo...

Građanska parnica, korporativni sporovi, privredni sporovi, sporovi članova privrednih društava i akcionara, stečaj i likvidacija, finansijski sporovi, ugovorni sporovi, radni sporovi (nezakonit prestanak radnog odnosa, isplata zarade i drugo…), upravni postupak i upravni spor, prekršajni postupak, krivični postupak, ustavna žalba i zastupanje pred Ustavnim sudom, autorski sporovi, postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava, domaća i međunarodna arbitraža...

Bankarsko pravo sa naplatom potraživanja kroz pokretanje i vođenje do okončanja izvršnog postupka, Zaloga, Hipoteka, Pravo elektronskog bankarstva, Finansijsko pravo, Monetarno pravo, E-Commerce i drugo...

Pravo investicija, međunarodni ugovori, međunarodno trgovinsko pravo, međunarodno privatno pravo, međunarodno IT law, međunarodno javno pravo, pravo Evropske Unije, ljudska prava garantovana međunarodnim ugovorima...

Ostale oblasti rada

Upravno pravo, NVO – nevladine organizacije, porezi, krivično pravo, privredni kriminalitet i privredni prestupi, prekršaji, tehnološki kriminal, pravo izgradnje, planiranja i korišćenja zemljišta, upravljanje nepokretnostima, zakupni odnosi, fondovi i zadužbine, nepokretnosti, porodično pravo (razvod braka, starateljstvo), pravo lokalne samouprave, izborno pravo, državljanstvo, imigracije, umetnost, kultura i drugo.