ХЕЛП програм Савета Европе

ХЕЛП програм Савета Европе сертификоваo Др Небојшу Станковића за тренера

Европски програм (ХЕЛП) подржава државе чланице Савета Европе у примени Европске конвенције о људским правима (Конвенција) на националном нивоу. Главни циљ Програма Савета Европе (ХЕЛП) је унапређење капацитета судија, адвоката и тужилаца, у свим државама чланицама Савета Европе и шире, ради примене европских стандарда људских права у свом свакодневном раду.

ХЕЛП курс

ХЕЛП курсеви се развијају у складу са ХЕЛП методологијом, заједно са одговарајућим садржајним ентитетима Савета Европе. Почев од септембра 2022. адвокат Др Небојша Станковић ће одржати први онлајн курс на тему: " Увод у Европску конвенцију о људским правима и Европски суд за људска права".

 

Европски програм (ХЕЛП) подржава државе чланице Савета Европе у примени Европске конвенције о људским правима (Конвенција) на националном нивоу