European Court of Human Rights

Kandidatura za srpskog sudiju u Strazburu

Mart 2023.

Komisija Ministarstva pravde Republike Srbije potvrdila je da se na konkurs za sudiju Evropskog suda za lјudska prava iz Srbije u Strazburu (ECHR) prijavilo devet kandidata koji ispunjavaju propisane uslove.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove poput: da imaju radno iskustvo u pravnoj struci u trajanju od najmanje 12 godina, da su priznati pravni stručnjaci koji poseduju znanje nacionalnog pravnog sistema i međunarodnog javnog prava ili evropske zaštite lјudskih prava ili međunarodnog privatnog prava, da poseduju visok nivo znanja najmanje jednog zvaničnog jezika Saveta Evrope (engleski jezik i francuski jezik).

Ministarstvo pravde će, na osnovu izveštaja komisije, dostaviti Vladi Srbije na razmatranje i odlučivanje predlog tri kandidata za izbor sudije ESLjP.

Na osnovu prethodno dobijenog mišlјenja Savetodavnog panela eksperata za izbor sudija ESLjP sudiju ESLjP iz Republike Srbije bira Parlamentarna skupština Saveta Evrope između tri kandidata koje dostavi Vlada Srbije.

Među devet kandidata za izbor sudije ECHR iz Srbije je i advokat dr Nebojša Stanković iz www.stankovicandpartners.com