European Court of Human Rights

Кандидатура за српског судију у Стразбуру

Март 2023.

Комисија Министарства правде Републике Србије потврдила је да се на конкурс за судију Европског суда за људска права из Србије у Стразбуру (ЕЦХР) пријавило девет кандидата који испуњавају прописане услове.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове попут: да имају радно искуство у правној струци у трајању од најмање 12 година, да су признати правни стручњаци који поседују знање националног правног система и међународног јавног права или европске заштите људских права или међународног приватног права, да поседују висок ниво знања најмање једног званичног језика Савета Европе (енглески језик и француски језик).

Министарство правде ће, на основу извештаја комисије, доставити Влади Србије на разматрање и одлучивање предлог три кандидата за избор судије ЕСЉП.

На основу претходно добијеног мишљења Саветодавног панела експерата за избор судија ЕСЉП судију ЕСЉП из Републике Србије бира Парламентарна скупштина Савета Европе између три кандидата које достави Влада Србије.

Међу девет кандидата за избор судије ЕЦХР из Србије је и адвокат др Небојша Станковић из www.stankovicandpartners.com