Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Адвокат др Небојша Станковић изабран за члана радне групе националног Конвента о Европској унији (ЕУ)

Адвокат др Небојша Станковић је изабран за члана радне групе за поглавље 23. правосуђе и основна права националног Конвента о Европској Унији (ЕУ). Конвент је савез удружења чији је циљ да одржава и унапређује дијалог између представника државне администрације, политичких партија, невладиних организација, стручњака, привреде, синдиката и професионалних организација о приступању Србије Европској унији. Своју мисију Конвент остварује кроз рад радних група. Чланови радних група су како организације или коалиције организација тако и истакнути појединци чија је стручност у датом поглављу доказива.