Re-Bonjour Serbia 2023

Re-Bonjour Srbija 2023

19. septembar 2023.

CCFS („Francusko- srpska privreda komora“) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije bila je domaćin manifestacije Re-Bonjour Srbija koja je održana u Nišu 19.09.2023. godine.

U okviru Konferencije održani su edukativni paneli i diskusije o upravljanju rizicima, računovodstvenim izazovima, GDPR-u i ESG standardima.

Na poziv organizatora da imenuje moderatora, advokatska kancelarija www.stankovicandparnters.com kao članica CCFS-a, je uputila advokata dr Nebojšu Stankovića da  uzme učešće u radu panela na temu: “ESG standardi” na kojem su predavači bili predstavnici OTP Banka Srbija i revizorske kuće Price Waterhouse Coopers Srbija.

Odgovorajući na pitanja brojnih učesnicika konferencije iz sveta biznisa jugoistočne Srbije, predavači i moderator, podelili su svoja znanja i iskustva iz ove oblasti.

  • Re-Bonjour Serbia 2023 1
  • Re-Bonjour Serbia 2023 2
  • Re-Bonjour Serbia 2023 3
  • Re-Bonjour Serbia 2023 4
  • Re-Bonjour Serbia 2023 5
  • Re-Bonjour Serbia 2023 6