Savetovanje udruženja Banaka Srbije

Savetovanje udruženja Banaka Srbije – „Tehnološka revolucija i bankarsko pravo“

Mart 2023.

U periodu od 15 -16. marta 2023. godine na Zlatiboru je održano godišnje savetovanje Udruženja Banaka Srbije pod sloganom „Tehnološka revolucija i bankarsko pravo“. Ispred advokatske kancelarije www.stankovicandpartners.com savetovanju su prisustvovali advokati Dragana Lazović i Ana Todorović Ašanin.

Ovogodišnje savetovanje obeležile su zanimljive teme, odlični predavači i publika spremna na dijalog i diskusiju. Između ostalog, izložene teme bile su „Digitalizacija i njen uticaj na poslovanje Banaka u Srbiji“, „Obnovljivi izvori energije i specifičnosti Ugovora o kreditu“, „Pravna pitanja u vezi poslovanja Banaka“, „Pravne posledice raskida Ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u CHF“ kao i institut medijacije. Tokom dvodnevnog programa, učesnici su imali priliku da čuju i razgovaraju sa stručnim predavačima iz različitih relevantnih institucija i firmi.

 

Savetovanje udruženja Banaka Srbije
Savetovanje udruženja Banaka Srbije