Привредна комора Србије изабрала судије и органе Суда части

Privredna komora Srbije izabrala sudije i organe Suda časti

Jul 2022

Advokat Dr Nebojša Stanković je odlukom Upravnog odbora Privredne komore Srbije od 22.06.2022. godine izabran za sudiju Suda časti pri Privrednoj komori Srbije sa četvorogodišnjim mandatom.

Sud časti pri Privrednoj komori Srbije osnovan je Zakonom o privrednim komorama u svrhu odlučivanja o povredama dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala. Sud časti duže od šestdeset godina deluje kao „savest“ privrednika, upozoravajući ih ne samo na obavezu poštovanja zakona, već i potrebu poštovanja određenih moralnih vrednosti u poslovnoj praksi. Svojim delovanjem Sud časti utvrđuje pravila dobrog, poštenog, pravičnog ponašanja i izriče sankcije u slučaju ponašanja koje se od strane samih privrednih subjekata ocenjuje kao nepošteno, neprihvatljivo, nemoralno i štetno.